Strategische Personeelsplanning

Jouw medewerkers de bepalende factor voor succes!

Klaar voor de toekomst


'Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg'.

Ben je als organisatie goed voorbereid op de toekomst? Op heel veel vlakken is het antwoord ja. Maar als het gaat om toekomstbestendig zijn qua personeel, dan merken wij dat hier nog onvoldoende op geanticipeerd wordt.

Hoe goed heb je als organisatie je huidige personeelsbestand in kaart? Is er bijvoorbeeld zicht op de natuurlijke uitstroom voor de komende 5 jaar? Of welke invloeden hebben betrekking op jouw personele bezetting? Met andere woorden wat zijn mogelijke scenario's voor de toekomst? Wat als we het eens op een andere manier doen? Een greep uit vragen waar HappyCapital HRM jouw organisatie graag antwoord op geeft.

We brengen jouw interne en externe ontwikkelingen in kaart brengen om vervolgens een helder advies uit te brengen.

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek. We komen graag langs!

TALENT MANAGEMENT

Duurzaam talent

PERFORMANCE MANAGEMENT

een beter resultaat