Jonge accountants verlaten massaal de branche

Jonge accountants in de knel door hoge werkdruk

Artikel uit het FD dd 15 mei 2018

Jonge accountants vinden de werkdruk te hoog. Zij dreigen daardoor massaal het beroep te verlaten. Bovendien bedreigt de hoge werkdruk de kwaliteit van de accountantscontroles. Dit blijkt uit onderzoek van Marlies de Vries, onderzoeker aan Nyenrode, en Bas Herrijgers van NBA Young Profs, een belangenorganisatie voor jonge accountants.

Jonge accountants (onder de 35 jaar) noemen een aantal oorzaken voor de hoge werkdruk zoals personeelstekorten, een te krappe planning van controles en een stortvloed aan nieuwe regels. Onderzoeker Marlies de Vries: 'Wil je als accountantskantoor interessant blijven voor millennials, dan zal er iets gedaan moeten worden aan die werkdruk.'

Het vertrek van veel jonge accountants zou voor accountantskantoren desastreus uitpakken omdat zij nu al moeite hebben om het grote aantal vacatures te vervullen. Peter van Mierlo, bestuursvoorzitter van PwC, zei september vorig jaar dat het voor zijn kantoor steeds lastiger is jonge mensen te werven. Het enthousiasme onder jongeren voor het vak is volgens hem afgenomen door de 'flinke druk' die er de laatste jaren door de politiek en toezichthouder AFM op de sector is uitgeoefend om de kwaliteit te verbeteren.

Werkweek van 80 uur

De Vries en Herrijgers deden onderzoek onder ruim 8700 jonge accountants. 517 ondervraagden (6%) vulden de enquête in. De huidige personeelstekorten en een te krappe planning van controleopdrachten zijn volgens de onderzoekers de belangrijkste verklaringen voor de hoge werkdruk. Meer werk moet door minder mensen worden verricht. Daarnaast zijn de budgetten die met de klant zijn afgesproken leidend, waardoor eventuele tegenvallers nauwelijks kunnen worden opgevangen.

'Mijn werkbegroting voor één week is ingesteld op 60 uur, terwijl ik een contract heb voor slechts 40 uur. Maar zelfs die 60 uur is niet realistisch, wat resulteert in een werkweek van 80 uur', stelt een jonge accountant in het rapport.

Verkramping van beroep

Ook versterkt het 'up or out systeem' binnen kantoren (je stijgt in de hiërarchie of vertrekt) de werkdruk. Deze cultuur zorgt voor een sterke onderlinge competitie. Jonge accountants noemen daarnaast de toegenomen regeldruk en het strenge toezicht door de AFM als oorzaak van de hoge werkdruk. Na een reeks affaires en de dreiging van politiek ingrijpen lanceerden de accountants in 2014 een omvangrijk herstelplan van 53 maatregelen. De eigen kwaliteitseisen van de kantoren gingen omhoog, waardoor accountants meer tijd moeten stoppen in controles.

'Om het maatschappelijk vertrouwen terug te winnen, zoekt de beroepsgroep haar toevlucht in meer regels', stelt De Vries. 'Maar die toegenomen regeldruk leidt juist tot een hogere werkdruk, ervaren jonge accountants. En daardoor komt de kwaliteit van de controles weer in het geding. Een opvallende paradox.'

Een jonge accountant zegt in het onderzoek dat de hervormingsplannen leidden tot 'een verdere verkramping van het beroep. Er is alleen maar extra rompslomp ontstaan die het plezier en de tijd van de accountant aantasten, waardoor de focus op kwaliteit eerder verdwijnt dan toeneemt.'

Symptoombestrijding

Onderzoeker De Vries signaleert dat werkdruk voor het eerst wordt genoemd als bedreiging voor de kwaliteit van het controlewerk. 'De werkdruk was lang een onderbelicht thema. Onterecht, blijkt nu.'

Zo geven jonge accountants aan dat vermoeidheid leidt tot een verlies aan scherpte, ze te weinig tijd besteden aan studie en er minder aandacht is voor kritische reflectie door de 'afvink-mentaliteit'.

Tot slot wordt het huidige partner- en verdienmodel door de jonge accountants ervaren als achterhaald. De Vries en Herrijgers hopen dat dit onderzoek aanleiding is voor structurele maatregelen om de werkdruk aan te pakken. De Vries: 'Nu is het vooral symptoombestrijding, met gezondheidsweken en sporten op het werk. Daar los je de problemen niet mee op.'

Commentaar HappyCapitalHRM

Moet het anders en kan het anders? Jazeker! Makkelijk is het niet maar gelukkig werken wij met een landelijke speler samen die oog heeft voor een fijne werksfeer, waar je een goed prive-leven kunt onderhouden naast je werk, waar wordt samengewerkt en samen gelachen. Deze landelijke speler zoekt assistent accountants, accountants en nog veel meer. Wil je eens met ons van gedachte wisselen? Neem dan contact met ons op. We staan je graag te woord!