Maak van recruitment je topprioriteit in 2018!

COMPETENTIES KUN JE AANLEREN, KERNWAARDEN NIET

Zo maak je van het werven van personeel jouw topprioriteit

Te veel ondernemers blijven druk in de weer met het blussen van vuurtjes. Zonde, vindt Rutger Prent. Door slim personeel te werven, kun jij je als ondernemer bezighouden met de daadwerkelijk belangrijke zaken in je bedrijf.

Met het op stoom komen van de economie, barst de strijd op de arbeidsmarkt ook weer in volle hevigheid los. Traditioneel zijn het de groeiondernemers in het MKB die de meeste banen creëren en die de pijn van schaarste ook als eerste voelen. Hoewel personeelsschaarste door ondernemers zelf als de grote bottleneck voor verdere groei wordt gezien, blijkt dat slechts 5 procent van hen van HR een topprioriteit wil maken. En zo blijft groei uit.

ONDERNEMERS BESTEDEN ONVOLDOENDE AANDACHT AAN HET WERVEN VAN PERSONEEL

Afgelopen maand hebben we onderzoek uit laten voeren door Ruigrok Netpanel onder meer dan zeshonderd ondernemers en DGA’s in de categorie twee tot honderd werknemers. De belangrijkste conclusie uit dat onderzoek: ondernemers besteden onvoldoende aandacht aan het werven van personeel.

Slechts één op de twintig ondernemers geeft aan dat HR meer aandacht verdient in zijn of haar bedrijf, terwijl ondernemers ruim een kwart van de werknemers niet opnieuw aan zouden nemen - bij bedrijven vanaf twintig werknemers is dat zelfs een derde. Daarnaast geeft één op de drie ondernemers aan dat hij of zij moeite heeft om geschikte kandidaten te vinden voor vacatures.

Zelf doen

VOORKOM DAT JE ALS ONDERNEMER VAAK NODIG BENT IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK VAN JE BEDRIJF

Het gevolg van dit alles: ondernemers zijn te vaak nodig in de dagelijkse praktijk van hun eigen bedrijf. Want als goede mensen uitblijven, rest niets anders dan het ‘zelf doen’ (dat fenomeen ken je vast wel).

En ondernemers die veel te veel worden opgeslokt door de operatie, houden niet genoeg tijd over om zich bezig te houden met minder urgente maar veel belangrijkere zaken. Bijvoorbeeld: kopjes koffie drinken met collega’s, klanten en - jazeker - talent in de markt. De zorg van de ondernemer is vaak dat hij nu al alles zelf moet doen en er straks nog meer werk bij krijgt.

Maar het gaat juist om minder zaken zelf doen. Laat die brandjes dus maar wat vaker door een ander blussen - of gewoon even uitbranden - en maak meer tijd vrij voor die essentiële ontmoetingen voor jouw toekomst. Het traject dat daarop volgt, kun je zo snel mogelijk delegeren. Voor HR zijn immers specialisten die daar veel beter in zijn dan jij. Maar je moet het wel kunnen aanjagen en belangrijker maken dan andere zaken. 

Pionieren

ALS ONDERNEMER MOET JE VOORAL NIET VASTZITTEN IN JE EIGEN BEDRIJF

Ieder bedrijf is gebaat bij een ondernemer die vrij is, kan pionieren en tijd kan vrijmaken voor eigen ontwikkeling en groei. Dus niet een ondernemer die vast zit in zijn eigen bedrijf. Uit ons onderzoek blijkt dat slechts één op de zeven ondernemers opleidingsbudget reserveert voor zichzelf, terwijl opleidingsbudget voor het eigen team wel heel normaal is.

Ruim de helft van de ondernemers besteedt daarnaast nog geen vijf dagen per jaar aan persoonlijke ontwikkeling. Zonder persoonlijke groei blijf je gevangen in de ratrace van je eigen bedrijf. Dan leer je onvoldoende afstand nemen, terwijl je bedrijf schreeuwt om jouw visie op de werkelijk belangrijke zaken die ervoor zorgen dat je over een paar jaar ook nog bestaat.

HR belangrijker maken in vijf stappen 

Als ik in jouw schoenen stond, dus die van een ambitieuze groeiondernemer met grootse plannen voor 2018, zou ik de volgende vijf stappen opnemen in het groeiplan voor komend jaar:

Stap 1: maak agendapunt aan

PERSONEEL WERVEN GAAT NIET VANZELF

Begin met onderkennen dat het werven van personeel niet vanzelf gaat. Maak er dus een topprioriteit van voor 2018. Zet het op de agenda;

Stap 2: leg wervingspijplijn aan

Start vervolgens met het aanleggen van een ‘People Pipeline’, net zoals de meeste ondernemers het vanzelfsprekend vinden om een ‘Sales Pipeline’ te hebben. Je kunt niet pas beginnen met zoeken als de nood aan de man is. Werving is een continu proces, net zoals acquisitie dat is;

Stap 3: formuleer waardepropositie werknemers

Formuleer een Employee Value Proposition (EVP), zoals je ook een value proposition voor klanten hebt. Hoe verkoop jij jouw onderneming aan toptalent? Wat zijn jouw USP’s als werkgever?

Stap 4: vang je cultuur 

COMPETENTIES KUN JE AANLEREN, KERNWAARDEN NIET

Voorkom mis-hires door je cultuur te vangen in duidelijke kernwaarden, zodat je nieuwe medewerkers langs die meetlat kan leggen. Werven op basis van enkel competenties en zonder culturele fit, is als putjes scheppen op zee. Competenties kun je aanleren, kernwaarden niet.

Stap: bepaal je output

Neem tot slot de tijd om te bepalen wat de concrete output is die je van je nieuwe en bestaande medewerkers verwacht. Zoals bestseller auteur Geoff Smart het formuleert: put a number on it.

Als groeiondernemer met serieuze plannen moet je af van het idee dat HR een noodzakelijke corvee-klus is. De juiste bemanning is dé bepalende factor voor groei. Voor de groei van jouw bedrijf, voor de groei van jou als ondernemer en daarmee ook voor de groei van jouw ondernemersgeluk.

Bron: Artikel uit Spout.nl (https://www.sprout.nl/artikel/...)

Hier zijn wij het hartgrondig mee eens! Vaardigheden en kennis kun je aanleren, match op culture fit en voorkom dat nieuwe medewerkers aan de achterkant er weer uitlopen. Weten hoe wij dit aanpakken? Neem contact met ons op!