Wat is talent?

Interessant artikel uit Management Team

Als je talent op de werkvloer over het hoofd ziet, kan dat betekenen dat je potentieel misloopt of dat medewerkers ongelukkig zijn omdat ze zich niet kunnen ontplooien. Wanneer je iemand juist ten onrechte talent toedicht, kan dat medewerkers in de weg omdat ze niet aan de verwachtingen kunnen voldoen en misschien op de verkeerde plek zitten. Hier sluiten wij ons vanuit HappyCapital HRM volledig bij aan!

Dr. Manon Krabbenborg en dr. Marian Thunnissen, verbonden aan Fontys Hogescholen HRM en Toegepaste psychologie, deden onderzoek naar talentprogramma’s. Ze onderzochten acht veelgebruikte programma’s en zagen dat de keuze van HR-professionals voor een bepaalde scan vooral ingegeven wordt door praktische overwegingen. De bruikbaarheid in de praktijk en de prijs-kwaliteit verhouding staat veelal voorop, en bij het meten van talent worden maar één of twee ta­lentscans gebruikt. Dat betekent dat bij de medewerker talent niet in zijn volle breedte wordt gemeten.

Uit hun onderzoek blijkt dat het ontbreken van een duidelijke en gemeen­schappelijke definitie van talent een grote rol speelt in het falen van talentpro­gramma’s. Daardoor is niet duidelijk wat een talentprogramma precies moet meten, en bij wie. Een duidelijke definitie helpt om op organisatieniveau talent te herkennen en te benutten, maar ook op individueel niveau is het (her)kennen van talent het startpunt. Lees meer: https://www.mt.nl/management/h...

Wil je weten welke testen wij gebruiken & waarom? Of wil je weten wat wij hierin kunnen betekenen voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.