Privacyverklaring

PRIVACY

Persoonlijke gegevens

Je bevindt zich op de website van Happy Capital B.V. Door gebruik te maken van onze website, laat je via het contactformulier mogelijk bepaalde gegevens bij ons achter.

Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Happy Capital waardeert het vertrouwen dat je in ons stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. We respecteren je privacy en we dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd.

Je bepaalt zelf wat er met uw gegevens gebeurt

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je de mogelijkheid om zelf te bepalen wat er gebeurt met uw gegevens. Zo heb je recht op het volgende:

Recht op inzage en correctie

  • Je hebt het recht tot inzage of correctie van je persoonsgegevens in onze systemen.

Recht of beperking van verwerking

  • Je hebt het recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken mits niet dit niet tegenstrijdig is met de wet of de uitvoering van een leaseovereenkomst.

Recht op vergetelheid

  • Je hebt het recht bij ons een verzoek tot verwijderen van je persoonsgegevens in te dienen. Dit verzoek wordt dan vervolgens gehonoreerd indien dit niet in strijd is met de wetgeving inzake bewaartermijnen.

Recht op dataportabiliteit

  • Ook heb je, onder specifieke voorwaarden, het recht om je persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op data portabiliteit. Bij ons dit niet mogelijk gezien de geringe omvang van de gegevens.

Recht op klacht indienen

  • Mocht je van mening zijn dat er onregelmatig wordt gehandeld inzake je privacy, dan kan je een klacht indienen bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mail

Je kan een contactformulier invullen op de website of een e-mail sturen. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard om jouw formulier of e-mail volledig te kunnen beantwoorden en af te handelen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens op onze site invult.

Bewaring van uw gegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de uitvoering voor een overeenkomst, het afhandelen van uw vraag via het contact formulier of datgene wat de wet inzake bewaartermijnen ons voorschrijft.

Voor het laten verwijderen van uw gegevens en dergelijke zaken kan je contact met ons opnemen.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over de disclaimer, cookies of privacy van onze website, dan kan je een e-mail sturen via ons contactformulier.

Maak direct een afspraak

  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Lange termijn en kwalitatieve oplossingen
  • Deskundig team in voorbereiding en uitvoering
  • Persoonlijk contact
  • Van medewerkers, ambassadeurs maken!